Støttespillere

Vi har mange støttespillere på KOM, uten disse ville det vært vanskelig for oss å opprettholde det gode tilbudet vi har til våre medlemmer.

Bygninger nærmer seg 40 år og krever vedlikehold. Mye er gjort takket være tilskudd og gaver, men mye står fortsatt igjen.