Litt om klubbens historie

KOM Motorklubb ble startet 15. desember 1982.

Klubben ønsket å etablere et eget motorsenter i Sandefjord som skulle ivareta ungdommens tekniske interesser i et aktivt rusfritt miljø.

Juni 1983 kunne KOM Motorklubb med støtte fra Sandefjord kommune og staten kjøpe et industribygg på 150 kvm, dette ble på medlemsdugnad demontert og transportert til en privat lagerplass i påvente av et tomtetilbud fra kommunen.

Desember samme år fikk KOM Motorklubb et akseptabelt tomtetilbud på Kastet industriområde på utkanten av Sandefjord.
Et etableringsstyre satte straks i gang byggeprosjektet med tomteoppmåling, byggetillatelse og annet forberedende arbeid.

På grunn av ekstremt vanskelige grunnforhold ble det slått ned 600 løpemeter stålpeler før støping av såle og bygging av grunnmur kunne utføres.
Kalkylene sprakk, men utpå høsten 1984 mottok KOM Motorklubb tilskudd fra både Edruskapsdirektoratet og Sandefjord kommune som løste problemene.

Også positivt for KOM Motorklubb i 1984 var at klubben ble opptatt som junioravdeling i Norges Automobil-Forbund, avdeling Sandefjord og omegn.
KOMs medlemmer nyter dermed Nafs rettigheter og tilbud.
(KOM Motorklubb er ikke lengere knyttet til Norges Automobil-Forbund)

Medlemsinteressen økte i 1984 da det ble holdt informasjonsmøter rundt i fylket.
Nå, 40 år senere har aktiviteten kommet godt i gang og tallet på medlemmer har blitt endel større, vi har rundt 100 medlemmer, noen mer aktive enn andre.